Cały czas staramy się poszukiwać nowych metod i form pracy, które mają wpływ na atrakcyjność zajęć i aktywność dzieci oraz takich, które będą sprzyjały ich wszechstronnemu rozwojowi.  Wprowadziliśmy zatem  jako jeden ze stałych elementów zajęć ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej.
 
 
Paul Dennison odkrył, że pewne ruchy i ich kombinacje mają zbawienny wpływ na dzieci. Pomagają im w uczeniu się i stymulują ich prawidłowy rozwój. Metoda ta, to także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Najważniejszym osiągnięciem Dennisona było odkrycie dwóch podstawowych ruchów: naprzemiennego i jednostronnego, które pomagają zintegrować pracę lewej i prawej półkuli mózgowej. Każda z półkul ma inne zadania, więc brak integracji między nimi może być źródłem wielu problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka.
 
W naszym Ośrodku do pracy z dziećmi wykorzystujemy ćwiczenia psychomotoryczne Dennisona, gdyż dzięki nim:
• poprawiamy koordynację wzrokowo-ruchową.
• uaktywniamy myślenie twórcze.
• rozwijamy pamięć długotrwałą.
• rozwijamy percepcję przestrzenną.
• rozwijamy zdolności manualne i wpływamy na precyzję ruchów 
• konkretne ćwiczenia wpływają na poprawę wzroku, słuchu, pamięci 
• dzieci są lepiej zorganizowane, lepiej się koncentrują i uczą.
Ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej uatrakcyjniamy licznymi grami i zabawami. Chcemy, aby dzieci przekonały się, że nauka nie musi być zajęciem nudnym i monotonnym, ale ciekawym i przyjemnym, pełnym zabawy i radości doświadczeniem.