Struktura ośrodka

  • zespoły edukacyjno-terapeutyczne
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Statut stowarzyszenia