Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny od dwóch lat prowadzi zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne z pilotażowego programu REHABILITACJA 25+ refundowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zajęcia usprawniają umiejętności samoobsługowe, komunikację, stymulację wrażeń zmysłowych oraz możliwości manipulacyjne. Sprzyjają uspołecznieniu wychowanków, doskonalą możliwości w zakresie motoryki małej i dużej. Zajęcia prowadzone są od września 2019 roku i finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

pfron_logo.png

 

 W ramach tego projektu prowadzone są następujące zajęcia:

  • terapia
  • zajęcia z psychologiem
  • rehabilitacja

REHABILITACJA

 

reha1reha2

 

 

 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

 

psych1psych2

 

 

TERAPIA

  

terap1terap1a