Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce” w Chełmie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Nadzieja" a jest to:

JEDYNY TAKI OREW W CHEŁMIE

Kuba lubi piłkę nożną, szaleje za Błaszczykowskim. Jacek uwielbia szybkie samochody, jest fanem serii filmów „Szybcy i wściekli”. Kaśka przepada za muzyką, głośnym śmiechem reaguje na ulubione dźwięki. Wiktor to straszny głodomór, ale uwaga niezwykle wybredny. Każdy jest inny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Wszystkich jednak łączy jedno- wieloraka głęboka niepełnosprawność. Na wszystkie możliwe sposoby starają się zwrócić na siebie uwagę. Prowokują do kontaktu biciem, szczypaniem, krzykiem, sapaniem, pluciem, przyspieszonym oddechem. Na żadnych studiach nie uczą jak postępować z takim dzieckiem. Owszem przychodzą do nas młodzi, wykształceni z bagażem wiedzy teoretycznej ale tylko nieliczni decydują się zostać. Dlaczego rezygnują? Boją się, brzydzą, nie chcą patrzeć na cierpienie dziecka? Zarobki też nie powalają. Powodów jest pewnie wiele. Na szczęście kilku wojowników zostaje i każdego dnia próbuje sprostać specjalnym potrzebom naszych dzieci. Wymagania są ogromne i bardzo różne. Dzieci z wieloraką niepełnosprawnością codziennie patrzą na nas i czekają. Czekają na posiłek, na przewinięcie, na spacer. Na to by lekko oddychać, by było sucho, by nie bolało. Ogromną radością reagują, gdy uczymy ich jak poznawać świat na miarę ich możliwości, które nam wydają się banalne a dla nich to jak zdobycie Mount Everest. Podniesienie ręki, wskazanie palcem obrazka czy choćby mrugnięcie powieką na znak zgody, to czynności, które determinują ogromny wysiłek. Wymaga to od terapeuty cierpliwości, doświadczenia i empatii.

Nasz OREW jest miejscem, gdzie panuje rodzinna, kameralna atmosfera. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie co oznacza, że poznajemy i akceptujemy je w pełni. Szczególna znajomość osób dotkniętych głęboką niepełnosprawnością daje nam status unikalności w naszym mieście i powiecie. Jesteśmy jedyną placówką pracującą tylkoz osobami z głęboką niepełnosprawnością. Cała nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie skupia się na niesieniu pomocy najbardziej wymagającym dzieciom.

Rodzicu, decyzja o tym jaką Twoje dziecko będzie otoczone opieką, należy do Ciebie.
Odwiedź nas osobiście i poczuj atmosferę jaka panuje w naszym Ośrodku.

 

 

 


Poniżej prezentujemy strukturę ośrodka:

 • zespoły edukacyjno-terapeutyczne
 • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

W ośrodku funkcjonuje zespół edukacyjno-terapeutyczny liczących 5 osób w wieku od 15 do 22 lat. Nauczyciel realizuje program autorski stosując zasadę indywidualizacji,dzięki której treści programowe dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aktywność edukacyjna to logicznie spójna, metodycznie zorganizowana, zintegrowana struktura wyznaczona przez cele kształcenia,a związana z materiałem nauczania, obszarami edukacyjnymi oraz umiejętnościami.

Metody pracy:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 2. Metoda Aktywności M.CH. Knillów
 3. Muzykoterapia i trening słuchowy
 4. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
 5. Elementy Metody Dobrego Startu
 6. Metoda Ośrodków Pracy

W ośrodku realizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. W zespole jest do 4 osób. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwinięcie zainteresowań otoczeniem oraz uzyskania niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Metody pracy:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 2. Metoda Aktywności M.CH. Knillów
 3. Metoda Stymulacji Polisensorycznej (Poranny Krąg)
 4. Metody Postępowania Wychowawczego

W zależności od potrzeb i możliwości uczniów dana metoda jest stosowana całościowo lub wprowadzane są wybrane jej elementy. W pracy z dzieckiem stosuje się głównie indywidualną formę pracy w ramach grupy, ale również zbiorową przy zabawach ruchowych z innymi dziećmi, zabawach muzyczno-ruchowych z piosenką. 

Prowadzona jest też współpraca z rodzicami a obszar jej działań obejmuje:

 • rozmowy indywidualne
 • rozmowy o postępach i osiągnięciach
 • wywiad
 • udział rodziców w zajęciach
 • ujednolicenie działań domu i ośrodka
 • wskazania i rady postępowania w domu.

Do prawidłowej realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych i rewalidacyjnych oraz podniesieniu jakości i efektywności procesu wielopłaszczyznowego nauczania wykorzystywane są środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, w który sukcesywnie wyposażany jest ośrodek.