Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych uruchomiliśmy w roku szkolnym 2010/2011 pracownię treningu EEG Biofeedback. Jest to nowoczesna metoda wpływająca na poprawę koncentracji uwagi, trwałości i pojemności pamięci, uczenia się, rozwijająca kreatywność.

Co to jest trening EEG Biofeedback? 

Jest to nowoczesna metoda neuroterapii instrumentalnej, oparta na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą możliwości naszego umysłu. Poprawia szybkość myślenia, zapamiętywania oraz kreatywność. Jako metoda niefarmakologiczna nie wykazuje żadnych skutków ubocznych, jest przyjemna dla pacjenta. Podstawą jest wykorzystanie "plastyczności mózgu", polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń. Biofeedback stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych, powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju oraz urazów mózgu. 

Cele treningu EEG Biofeedback Trening EEG BFB poprawia funkcje poznawcze, zwiększa potencjał umysłowy, relaksuje i wycisza, normuje czynność bioelektryczną mózgu.

Treningi EEG Biofeedback proponujemy osobom: 

  • mającym problemy w szkole (np. dysleksja, dysgrafia), 
  • mającym zaburzenia zachowania (np. ADHD, agresja, apatia), 
  • mającym zaburzenia uwagi, koncentracji, pamięci, 
  • mającym wkrótce zdawać ważny egzamin, 
  •  którym towarzyszy wysoki poziom stresu i odpowiedzialności, trema, napięcie, 
  • przemęczonym, z niską samooceną, 
  • z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką. 

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z treningu EEG Biofeedback.