Przedstawiamy filmy wykonane w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym "Nadzieja" prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce” w Chełmie.