Struktura ośrodka

  • zespoły edukacyjno-terapeutyczne
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Obszar działania

Stowarzyszenie obszarem działania obejmuje powiat ziemski ( okoliczne osady i wsie ) terenu chełmskiego oraz powiat grodzki ( miasto Chełm).

Statut stowarzyszenia