Witamy serdecznie w części poświęconej projektom, ważnym zarówno dla Rodziców jak i dla Naszego Ośrodka Rehabilitacji.

Projekt 1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" jest realizatorem projektu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pn.

"Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną Jest Nadzieja - zajęcia aktywizujące wspomagające komunikację dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży".

Projekt 1 szczegóły

Projekt 2

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce" jest realizatorem projektu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowaej osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków ROPS w Lublinie pn "Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy."

Projekt 2 szczegóły

Projekt REH25+

"Nadzieja"  od dwóch lat prowadzi zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne  z pilotażowego programu REHABILITACJA 25+ refundowanego z PEFRON. 

Więcej o projekcie