Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce" jest realizatorem projektu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowaej osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków ROPS w Lublinie pn "Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy."

Więcej o projekcie