Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" jest realizatorem projektu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pn.

"Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną Jest Nadzieja - zajęcia aktywizujące wspomagające komunikację dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży".

Więcej o projekcie