Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki , czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów , nabywanie umiejętności ich rozróżniania. To ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, nawet wtedy gdy poruszamy się na wózku sprawne ręce dają możliwość dużo większej niezależności od innych osób.

Objawy zakłóceń małej motoryki:

 • Zaburzona praksja ( planowanie i wykonanie ruchu);
 • Mała wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych (brak precyzji ruchów)związana z nadmiernym lub za małym napięciem mięśni;
 • Brak koordynacji ruchów palców, dłoni i przedramienia;
 • Zakłócenia koordynacji wzrokowo- ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku( niski poziom graficzny oraz trudności przy innych zadaniach plastycznych);
 • Szybkość ruchów rąk niedostosowana do zadania;
 • Niechętne podejmowanie czynności manualnych;
 • Poziom samoobsługi nieadekwatny do wieku.

Tak więc terapia ręki jest dla:

 • Dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługowych( jedzenie, ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.);
 • Dzieci , które niechętnie podejmują czynności manualne ( malowanie, lepienie, układanie drobnych przedmiotów);
 • Osób które mają problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych;
 • Osób, które nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 • Osób które przy wykonywaniu czynności wymagających dużej precyzji robią to zbyt wolno lub szybko i niedbale;
 • Dzieci mających trudności z pisaniem ( np. zbyt mocny lub zbyt słaby nacisk na kartkę);
 • Dzieci z zaburzeniami ruchowymi np. z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Cele wiodące terapii ręki, kierunek pracy z dzieckiem:

 • Samoobsługa;
 • Komunikacja i interakcje społeczne;
 • Zabawa i umiejętności szkolne.
 • Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom deseczek i bezpiecznych nożyków oraz fartuszków - będziemy przygotowywać jabłkowe frykasy.