Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych. Poznaj nasza kadrę.

 

 

 Wykaz Pracowników

Dyrektor Ośrodka - Małgorzata Łuczkiewicz

Z-ca Dyrektora do spraw pedagogicznych - Maryla Płoszaj

Sekcja Edukacyjna
Pedagodzy specjalni:

Anna Szarafin
Katarzyna Wiśniewska
Magdalena Kańczugowska
Agnieszka Szkoda
Jolanta Hetman –Popek
Anna Lerch
Marta Michalska


Katechetka:
Marzanna Grudzień

Logopeda:
Elżbieta Tomczak

Psycholog:
Kamila Fabian

Terapeuci zajęciowi:
Grzegorz Kabała
Iwona Rudnik-Wojciechowska
Monika Sławińska-Miszczuk
Małgorzata Zielińska
Justyna Bagniuk
Piotr Budzyński
Michał Klejnert
Karolina Śliwińska
Paulina Wiórko

Sekcja korekcyjno kompensacyjna:

Halina Pilipczuk
Zofia Ewais
Arkadiusz Hołysz
Wojciech Wepa

Informatyk:
Wojciech Kopeć

Kierowca:

Mariusz Krzyżanowski


Sekcja gospodarcza:
Danuta Lesicka
Ewa Serej
Danuta Suszyńska

Inspektor BHP:
Jacek Głaz
Księgowy:

Zbigniew Potocki