Misja

Celem podstawowym Ośrodka jest też przezwyciężenie skutków kalectwa zwiększanie samodzielności, zaradności i zdolności przystosowania życiowego. Placówka prowadzi edukację dostosowaną indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.