Misja

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji i edukacji w celu zwiększenia aktywności w życiu społecznym.