Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji i edukacji w celu zwiększenia aktywności w życiu społecznym.

Inne działania Stowarzyszenia:
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
Organizacja wycieczek i pielgrzymek „Zielone Szkoły”
Prowadzenie wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
Działania o charakterze rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych (likwidacja barier, poradnictwo).