Misja

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji i edukacji w celu zwiększenia aktywności w życiu społecznym.

Nasza historia

W 1995 roku z inicjatywy kilkunastu rodziców dzieci niepełnosprawnych i życzliwych im ludzi powstało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce” w Chełmie. Przewodnictwo tej małej ,lokalnej organizacji objęła Pani Halina Budzyńska matka dziecka niepełnosprawnego. Działania stowarzyszenia skupiły się na potrzebie utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjnego i Edukacyjnego, który odpowiadałby ogromnym potrzebom lokalnego środowiska rodziców dzieci niepełnosprawnych.