Muzykoterapia jest jedną z terapii, której głównym środkiem oddziaływania jest muzyka oraz jej elementy. Jest procesem, który ma wyjątkowy wpływ na organizm człowieka, jego sferę psychosomatyczną. Zajęcia prowadzone w formie indywidulanej lub grupowej dostosowane są do indywidulnych możliwości psychofizycznych uczniów, stanu emocjonalnego oraz aktualnego samopoczucia. 

 

Muzykoterapia może mieć formę terapii :

  • receptywnej polegająca na biernym słuchaniu muzyki konkretnie dobranej: relaksacji i wizualizacji. 
  • aktywnej angażującej „fizycznie” . Wykorzystuje się tu dźwięki te tworzone przez dziecko: klaskanie, tupanie, wokalizację , śpiew , ale także instrumenty perkusyjne, które są łatwe w obsłudze ( kołatki, grzechotki, tamburyna, talerze), ruch przy muzyce, improwizację.

 

Dlaczego jest taka ważna dla naszych podopiecznych?

Muzykoterapia ułatwia nawiązanie kontaktu, rozwija zdolności komunikacyjne, wpływa na poprawę aparatu mowy i oddychania , pozwala na odreagowanie stresu i ekspresję emocji, które dziecko nie zawsze może lub potrafi wyrazić.Zajęcia te mobilizują do aktywności m.in. poznawczej, wokalnej , ruchowej, werbalnej; pobudzają do ekspresji (uczuć, wokalnej, ruchowej); dostarczają pozytywnych przeżyć , pomagają osiągnąć uspokojenie i rozluźnienie psychofizyczne. Zajęcia przy udziale muzyki sprawiają wiele radości a uśmiech na twarzy dziecka jest największą nagrodą.Muzyka towarzyszy nam ciągle i wszędzie. Jest bardzo ważnym elementem działań pedagogicznych i terapeutycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.