Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" jest realizatorem projektu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pn.

"Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
Jest Nadzieja - zajęcia aktywizujące wspomagające komunikację dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży".

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności komunikacyjnych u 27 uczniów - niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, podopiecznych Społecznego Ośrodka Rehabilitacji i Edukacji "Nadzieja" poprzez dokonanie kompleksowej specjalistycznej diagnozy oraz uczestnictwo w dodatkowych zajęciach aktywizujących wspomagających komunikację w okresie 4 miesięcy tj. od 1.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Rezultaty będą dotyczyły:
- wzrostu umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obiektów/przedmiotów/istot u min.22 uczestników
- rozwoju koordynacji słuchowo - ruchowo – wzrokowej u min.22 uczestników
- rozwoju funkcji słuchowych manualnych i poznawczych u min.22 uczestników
- rozwoju myślenia przyczynowo – skutkowego u min.22 uczestników
- wzrostu umiejętności mówienia u min.22 uczestników
- wzrostu możliwości zastosowania rożnych form i metod terapii wspomagającej komunikację u 27 uczestników a także monitorowanie postępu uczestników i efektów terapii.

 

Szczegółowe informacje:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce"
ul. Powstańców Warszawy 2, 22-100 Chełm
tel./fax: 82 563 90 38, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie

 

Jest Nadzieja - zajęcia aktywizujące wspomagające komunikację dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Nie od dziś wiadomo, iż wszystkie kontakty międzyludzkie opierają się na komunikacji językowej. Komunikacja stanowi środek wymiany informacji między ludźmi, jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Umiejętność porozumiewania się z innymi jest źródłem odkrywania i wypróbowywania swoich umiejętności i wywierania wpływu na otoczenie, jest to także jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju psychospołecznego. Wpływa na możliwości naszego rozwoju, decyduje o jakości naszego życia. Język jest narzędziem, dzięki któremu zdobywamy i przekazujemy informacje, tworzymy nasz obraz świata. Rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny człowieka wyraża się w jego aktywności językowej. Język jest zarówno narzędziem, jak i metodą rozwijania pod względem intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, estetycznym. Są dzieci u których mowa nie rozwija się lub rozwija się w takim zakresie, który nie wystarcza do efektywnej komunikacji. Wiąże się to z ich dysfunkcjami min.: porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, czy innymi schorzeniami, zaburzeniami. Istnieje zatem ciągła potrzeba rozwijania umiejętności komunikacyjnych a tym samym nawiązywania lepszego kontaktu ze środowiskiem.

Mając na uwadze powyższy problem Stowarzyszenie zaplanowało działania i pozyskało środki na realizację projektu pn.

"Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.

Jest Nadzieja - zajęcia aktywizujące wspomagające komunikację dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży".

Uczestnicy zadania to dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanymi lub znacznym od 3 do 25 rż, uczęszczający do Społecznego Ośrodka Rehabilitacji i Edukacji "Nadzieja" prowadzonego przez Stowarzyszenie, u których zdiagnozowano ciężkie zaburzenia: min. Najczęściej porażenie mózgowe, pozostałe występujące jako oddzielne jednostki lub towarzyszące porażeniom mózgowym- dystrofia mięśniowa, zespół wad wrodzonych, toksoplazmoza wrodzona, Zespół Downa, Zespół Retta, małogłowie, autyzm.

Wszyscy podopieczni z uwagi ma swoją niepełnosprawność mają poważne zaburzenia w porozumiewaniu się, co objawia się w większości przypadków brakiem prawidłowej wymowy lub jej całkowitym brakiem. To także ma wpływ lub spowodowane jest innymi zaburzeniami. Dysfunkcje objawiają się niewielką umiejętnością lub całkowitym brakiem umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obiektów/przedmiotów/istot, zaburzoną koordynacją słuchowo - ruchowo - wzrokową, zaburzonymi funkcjami słuchu, zaburzonym funkcjami manualnymi i poznawczymi, zaburzonym lub brakiem myślenia przyczynowo - skutkowego.
Niepełnosprawność i deficyty rozwoju powodują poważne ograniczenia w procesie komunikowania się min. znacznie utrudniają tworzenie się więzi emocjonalnej miedzy rodzicami a dzieckiem, w dużym stopniu ograniczają czynniki motywacyjne, wpływające na chęć wchodzenia w interakcje ze światem zewnętrznym. Zagrożona jest zwłaszcza potrzeba kontrolowania otoczenia, gdyż bez specjalnej pomocy dziecko z poważnie ograniczonym słyszeniem, widzeniem, rozumieniem czy możliwością ruchu, bardzo wcześnie przekonuje się, że nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w jego otoczeniu i zaczyna wycofywać się z kontaktu. Niepełnosprawność poważnie utrudnia rozwój antycypacji wydarzeń wokoło sprawiając, że świat zewnętrzny dla osoby z zaburzeniem mowy jest nieprzewidywalny, niespójny i pełen chaosu. Powiązanie w całość i interpretacja wrażeń dochodzących z różnych zmysłów są poważnie ograniczone. Utrudnione jest pojmowanie całościowe kontekstu sytuacyjnego różnych wydarzeń i zjawisk co jest podstawą do rozumienia mowy. Utrudnione są w sensie fizycznym, formy współdziałania z drugą osobą, które są podstawą dialogu a także działania własne, gesty, ruchy ciała i manipulacja przedmiotami. Niepełnosprawność poważnie utrudnia lub uniemożliwia rozwój rozumienia i naśladownictwa pozawerbalnych elementów języka. Opóźnia formowanie się pojęć związanych z osobami, przedmiotami i zdarzeniami w otoczeniu. Niepodejmowanie odpowiednich działań skutkuje zahamowaniem rozwoju intelektualnego, hamuje procesy poznawcze, powoduje trudności w przekazywaniu wiedzy, doprowadza do wyuczonej bierności, zależności, zamykaniu się w swoim świecie, utratą kontaktu z otoczeniem.

Aby zapobiegać skutkom należy podejmować działania wspomagające rozwój mowy i porozumiewania się. W przypadku projektu będzie do kompleksowa diagnoza a następnie zajęcia aktywizujące rozwijające komunikację dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.

Projekt realizowany jest w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.

Koordynator

Katarzyna Barczyk